Néhány éve feltűnt a Nagy-Szénás tetején egy fakereszt, illegálisan, engedély nélkül. A Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) egy 2020-as határozata szerint a keresztet pár hónapon belül le kellett volna bontani. Ez nem történt meg, ám 2023. augusztus 19-én vandál módra kiszedték és elégették, ami több nagykovácsi lakos körében nagy felháborodást váltott ki, és elindítottak egy gyűjtést a kereszt helyreállítására.

A KDNP helyi szervezete kérelemmel fordult a helyi képviselőkhöz, hogy támogassák egy új, betonalappal rendelkező kereszt felállítását. Mivel a Nagy-Szénás fokozottan védett, Európa Diplomás terület, ahova semmi olyat nem szabad építeni, ami nem a természet védelmét szolgálja, Bakó Judit az ÖsszeKovácsoló Egyesület és a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) nevében levélben fordult a DINPI-hez, állásfoglalásukat kérve. A levél itt olvasható.

Kósa Emőke képviselő, az ÖsszeKovácsoló egyesület elnöke módosító indítvánnyal fordult képviselőtársai felé, amiben a fokozottan védett területre vonatkozó jogszabály alapján azt javasolta, hogy keressenek másik helyszínt a keresztnek. A levél itt olvasható.

A NATE is a képviselőkhöz fordult, hogy legyenek tekintettel a jogszabályokra, és ne támogassák a kereszt felállítását. A levél itt olvasható.

A KDNP kérelme 2023.09.14-én került a képviselő testület elé. Addigra szerencsére megérkezett a DINPI részletes állásfoglalása, amiben leírják, hogy meg kell őrizni a terület tájképi értékeit, valamint a kezelési terv előírásai szerint:

„A területen tilos minden olyan új létesítmény építése, fejlesztése, felállítása, amely nem közvetlenül természetvédelmi célokat szolgál. A kezelési terv előírásainak betartása az Európa Diploma ötévenkénti megújításának egyik fontos feltétele!”

Az állásfoglalás végkövetkeztetése: „…Igazgatóságunk a Nagy-Szénás hegyre tervezett kereszt felállítását a védett természeti és Natura 2000 terület kijelölésével, fenntartásával és védelmi céljaival nem tartja összeegyeztethetőnek.”

A képviselőtestületi ülésen (amelyre a NATE-t nem hívták meg) az eredeti határozat tervezetet úgy módosították, hogy ha a környezetvédelmi hatóság engedélyt ad a kereszt felállítására, akkor az önkormányzat támogatja. A testületi ülésen részt vettünk, a kereszt ügyének tárgyalásakor szót kértünk, amire azt a választ kaptuk, hogy vendégek nem szólhatnak hozzá. Ennek ellenére elmondtuk, hogy sajnos tapasztaltuk, hogy a hatóságok olyan dologra is megadják az engedélyt, amire nem szabadna. Kértük a képviselőket, hogy mivel a kereszt felállítása két jogszabályba is ütközik (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, és 17/2008. (VI.3) KvVm rendelet a Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervéről), ne támogassák annak újjáépítését.

Sajnos a képviselők többségéről minden érv lepergett, megszavazták a kereszt újjáépítésének támogatását. Egyedül Kósa Emőke tartotta tiszteletben a jogszabályokat, úgy tűnik, egyedül ő tartja fontosnak ennek a fokozottan védett területnek a védelmét, és szavazott nemmel.

Szomorú, hogy a többi képviselőnek nem számít sem egy fokozottan védett, Európa diplomás terület védelme, sem az arra vonatkozó jogszabályok.

Reménykedtünk, hogy a környezetvédelmi hatóság tekintettel lesz a jogszabályokra, és nem engedélyezi a kereszt felállítását. Ezért kérelemmel fordultunk hozzájuk, hogy mivel jogszabályba ütközik a kereszt felállítása, ne adják meg rá az engedélyt. Megadták. A határozat itt olvasható.

6 hozzászólás
 1. Teszt Elek
  2023. október 29. 17:54

  Nem szokásom politikusok állításait szó szerint venni, ezért amikor Menczer Tamás posztját olvastam arról, hogy Vojczek Judit ellenzi egy kereszt felállítást, ellenőriztem, mert nehezen hihető történetnek tűnt.
  Sajnos, a politikusi színezéseket leszámítva mégis ez a helyzet - Vojczek Juditnak valóban szúrja a szemét egy kereszt, és felállításának megakadályozásához álságos "zöld" állításokat keres. Kirohanásában azt a hamis látszatot kelti, hogy egy kereszt felállítása súlyos károkat okozna a Nagyszénás élővilágában.
  A Nagyszénás több százezer négyzetméteres területén mintegy egytized négyzetméteres területet foglalna el ismét kereszt alapja - mondjuk, a terület egymilliomod részét. Vojczek Judit és szűklátókörű csapata ahelyett, hogy segítséget ajánlana az építés idejére ahhoz, hogy az egytized(!) négyzetméteres területről a szerintük veszélyben lévő természeti értékeket áttelepítenék néhány méterrel odébb, nos e helyett a Nagyszénás pusztulását vizionálják. A természet hatalmas és erős, megújulásra kész és képes: nemhogy egymilliomod részének kisebb sérülését képes korrigálni, hanem ennél sokkal nagyobb sérüléseket is.
  Magam, mint nem vallásgyakorló de aktív turista örömmel érek fel keresztekkel jelölt csúcsokra itthon és külföldön, örökítem meg azokat fotón - és teszik ezt sok millióan Európában.
  Ebben az ügyben sajnos egyértelmű, hogy nem a természet és környezet védelme a legfontosabb - Vojczek Judit korábban is helyi politikai ambíciókat dédelgetett: képviselőjelölt volt, és kampányában a Menczer Tamással szemben álló Széll Bernadettel fotozkodik az FB oldala szerint.
  Szomorú, hogy egy helyi minipolitikai érdekez nem átallja természetvédelmi ügynek beállítani.

  1. K. Ádám
   2023. október 30. 18:25

   A Nagy-Szénás fokozottan védett, Európa Diplomás természetvédelmi terület. A hatályos jogszabályok és a terület természetvédelmi kezelési terve értelmében kizárólag olyan építmények helyezhetők el ott, amelyek természetvédelmi célokat szolgálnak. Egy kereszt mégis milyen természetvédelmi célt szolgálna..?

   1. Tihanyi Zoltán
    2023. október 31. 12:53

    És az új esőbeállók?
    Ráadásul a hatóság jóváhagyta a keresztet, de persze nekik pereskedni kell.
    Itt egyszerűen a keresztény lelkiség nem tetszik a brigádnak, a cserkészeknek is nekimentek.

    (Pl. a szemétszedéssel kellene inkább foglalkozni, az egy akut probléma, de ez csak egy vélemény)

    üdv, zoli

   2. K. Ádám
    2023. november 02. 13:41

    Véleményem szerint a Nagy-Szénás természetvédelmi kezelési terve elég egyértelműen fogalmaz: "A területen tilos minden olyan új létesítmény építése, fejlesztése, felállítása, amely nem közvetlenül természetvédelmi célokat szolgál."
    A nemzeti park is elég egyértelműen fogalmazott: „…Igazgatóságunk a Nagy-Szénás hegyre tervezett kereszt felállítását a védett természeti és Natura 2000 terület kijelölésével, fenntartásával és védelmi céljaival nem tartja összeegyeztethetőnek.”

 2. Mopi
  2023. október 30. 19:23

  Elűzi az ördögöt!

 3. Tihanyi Zoltán
  2023. október 31. 12:51


  A NATE innentől nagyon figyeljen oda, mert minden egyes megmozdulását monitorozni fogom.
  Most elolvasom az alapszabályt, a korábbi közhasznúsági jelentéseket, a honlapon közzétett kötelező elemeket és ha a legkisebb hibát észlelem
  azonnal jelezni fogom az ügyészségnek.
  És innentől figyelni fogok, mert ez egy öncélú szemétkedés volt a részükről.

  üdv,
  egy jogász
  (aki egyébként környezetvédő)

Új hozzászólás
Biztonsági ellenőrzés - írja be számjegyekkel a következő számot : háromszázkilencvennégyezer-négyszáznyolcvan