Néhány nappal ezelőtt Menczer Tamás, külügyi államtitkár egy, több hírportálon is megjelent videóban modernkori keresztényüldözéssel vádolta meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóját, dr. Füri Andrást és egyesületünket, nevesítetten engem, az egyesület elnökét.

Ezt mélységesen felháborítónak tartjuk, és a leghatározottabban visszautasítjuk, visszautasítom.

Egyesületünket közel 20 éve alapítottuk. Céljainkat nevünk is leírja. Folyamatosan szervezzük programjainkat. Például közösségi kertet hoztunk létre és működtetünk, komposztáló programot indítottunk, környezeti nevelést folytatunk, a helyi védettséget élvező kastélyparkot védjük. Rendszeresen tartunk Ökofilmklubot és szervezünk előadásokat környezet- és természetvédelmi témákban. Mi vásároltuk a fákat településünk legnagyobb játszóterére, amelyeket más civil szervezetekkel közösen ültettünk el. Munkásságunkat az Önkormányzat 2017-ben Nagykovácsiért emlékéremmel ismerte el.

Nagykovácsi helyi értéktárában az első helyen szerepel a Szénások Európa Diplomás terület, azon belül is a Nagy-Szénás. Kaán Károly, neves erdőmérnök, aki a modern hazai természetvédelem úttörője volt, már 1931-ben javasolta a Kis- és Nagy-Szénás védetté nyilvánítását, de a terület végül csak 1951 óta védett. Jelenleg fokozottan védett, Európa Diplomás terület, amiből az országban mindössze három van.

Néhány évvel ezelőtt tűnt fel a Nagy-Szénáson egy illegálisan felállított kereszt, ami sajnálatos módon ez év augusztusában vandálok áldozata lett. Ezután a lakosok önszerveződésbe kezdtek, majd a KDNP helyi szervezete kérelmezte egy új, beton alappal rendelkező kereszt felállításának engedélyezését. Több helyi lakossal egyetemben egyesületünk is felhívta a figyelmet arra, hogy a fokozottan védett területen a jogszabályok tiltják bárminemű létesítmény felállítását, ami nem közvetlenül természetvédelmi célokat szolgál. Ez vonatkozik bármilyen, nem természetvédelmi célú tárgyra, így egy keresztre és betonalapra is, minden ideológiától függetlenül, a védett természeti értékek megtartása érdekében.

A terület kezelőjétől, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától állásfoglalást kértünk, válaszukban azt írták, hogy a Nagy-Szénás hegyre tervezett kereszt felállítását a védett természeti és Natura 2000 terület kijelölésével, fenntartásával és védelmi céljaival nem tartják összeegyeztethetőnek.

Sajnos a Kormányhivatal a hatályos jogszabályok és annak ellenére, hogy a nemzeti park a védett területen kívül javasolta kereszt elhelyezését, engedélyezte egy új kereszt felállítását a Nagy-Szénás csúcsán. Ezt az engedélyt támadtuk meg, mert úgy gondoljuk, hogy a jogszabályok mindenkire vonatkoznak.

Többen azt mondják, hogy ugyan, mit számít az a kis terület, amit egy kereszt elfoglal? Mit számít egy rókalepke, fűrészlábú szöcske, daravirág…? Bagatellizálják a helyzetet, és kommunikációjukkal megpróbálják hitelteleníteni a több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek állásfoglalását. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem azért ellenezzük a keresztet, mert kereszt; egy lebetonozott napóra ellen is tiltakoznánk. (A tervek szerint itt egyébként egy 3 méteres keresztről van szó, amihez az építőanyagot is fel kell szállítani). 

A természet egy nagyon bonyolult, finoman összecsiszolt szerkezet, melynek nem lehet egy-egy elemét kiemelni. Az érvelés miszerint egy kis terület nem számít, sajnos nem működik, hiszen most egy kicsit itt, máskor amott építkezünk – vegyük észre, milyen sok fajt kipusztítottunk már „ugyan mit számít ez az apróság” alapon. A természet olyan, mint egy óraszerkezet, amibe ha belenézünk ott van a sok sok apró alkatrész. De ha kiveszünk egyet, akkor az egész elromolhat. Erről szól a biológiai sokféleség védelme, amit az Európai Bizottság is fontos stratégiai célnak tekint.

Keresztet sok helyen lehet állítani, Nagy-Szénás viszont csak egy van. Semmi kifogásunk a keresztállítás ellen, ha azt nem a fokozottan védett területen állítják fel, ahogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága is javasolta.

A keresztényellenesség vádját ismételten határozottan visszautasítom, és felháborítónak tartom, hogy keresztényüldözéssel vádolnak egy, a természet védelmével foglalkozó egyesületet és személyesen engem. Itt a jogszabályok betartásáról van szó, nem  vallásról. Magyarországon jogegyenlőség van. Hisszük, hogy a hitét mindenkinek elsősorban saját szívében, lelkében kell hordoznia, ápolnia, tisztelve a természetet, embertársait és más élőlényeket. 

Úgy szeretnénk megőrizni a természetet és a Nagy-Szénást is, hogy a legtöbb védett faj számára biztosíthassa fennmaradáshoz az optimális környezetet.

Menczer Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő 2023. október 28-án közzétett felhívásával kapcsolatosan a Klubrádió interjút kért egyesületünk vezetőjétől, Vojczek Judittól, melyet itt hallgathatnak meg:

Az előzményekről, kapcsolódó iratokról itt olvashatnak.

11 hozzászólás
 1. Reichert János
  2023. november 02. 07:58

  Tisztelt Tagok és minden nagykovácsi Polgár!
  A holnapi (nov. 3-ai) Magyar Hangban cikkem jelenik meg erről. Jó szívvel biztatok mindenkit, olvassa el, és persze vegye meg a lapot, amelyik jó - tisztességes, polgári. Különben nem is írnék oda.

  1. Mató Ildikó
   2023. november 04. 09:12

   Kedves Reichert János!
   Meg szoktuk venni a lapot, az említett számban kerestem is a cikkét, de valószínűleg vaksi vagyok, nem találtam erről az ügyről. Találtam viszont mást (Nem gyorsot - személyt címmel), s ha úgy nézzük, akkor az is errefelé mutat. Menczer: "Nagy és hosszú, kemény harc lesz, küzdelem, hallom, hogy komoly erők vonulnak fel a túloldalon." Mint valami "honvédő" felhívás. Vagy inkább uszítás?

 2. Zsuzsanna Tatár
  2023. november 02. 08:07

  A NATE megpróbálta már leültetni a keresztet állítókat a Duna Ipoly Nemzet Park szakembereivel, hogy egyezzenek meg egy másik helyben? A keresztet állítani szándékozók hajlandók lennének ilyen kompromisszumra a megbékélés jegyében?

  1. Vojczek Judit
   2023. november 02. 21:23

   Azon a testületi ülésen, ahol arról szavaztak, hogy hozzájárulnak egy új kereszt felállításához, Kósa Emőke képviselő venyújtott egy módosító indítványt, amiben azt javasolta, hogy a kérelmezők üljenek le a terület kezelőjével, és keressenek olyan helyet a keresztnek, ami nem fokozottan védett. A többi képviselő nem fogadta el ezt az indítványt.

 3. Sárdi Panni
  2023. november 02. 09:25

  Tisztel egyesület! Felháborító ez a vádaskodás, amit Önök ellen indítottak! Engem személy szerint sért és felháborít a kereszt állítás gondolata, ott ilyesminek nincs helye!!!!Egyébként pedig az összes más felekezetű ember, panaszkodhatna üldözésére !

 4. Libik André
  2023. november 02. 10:45

  Pártunk és kormányunk, illetve ez az államtitkár a legszívesebben az inkviciót is visszahozná!

 5. Mató Ildikó
  2023. november 02. 18:07

  Üldözni valakit vagy valamit csakis erőfölényből, azaz a hatalom oldaláról lehetséges. Ilyen alapon meglehetősen abszurd keresztényüldözéssel vádolni mind a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóját, mind a NATÉ-t és annak elnökét. Abszurd és tragikus. Mint ahogy a nyár elején tragikus volt országos üggyé duzzasztani egymástól független eseményeket, összeesküvés-elméletet gyártani szisztematikus keresztrombolásról. Kinek vagy minek van ebből haszna?

 6. Fehér Gyula
  2023. november 03. 17:20

  Valójában gratulálhatnánk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Nagy-Szénáson és környékén, az utóbbi hónapokban zajló építési tevékenységeihez. Ugyanakkor véleményem szerint mindenképpen magyarázatra szorul, (a cikkben látható képek építkezései mellett), hogy miért éppen a nemrég felgyújtott kereszt újjáépítése kapcsán írja levelében a DINP igazgatója – : “…Igazgatóságunk a Nagy-Szénás hegyre tervezett kereszt felállítását a védett természeti és Natura 2000 terület kijelölésével és védelmi céljaival nem tartja összeegyeztethetőnek.“...miközben murvára helyezett esőbeálló is megépült a közvetlen közelben.

  Különös pikantériát ad az a tény, hogy pontosan azon a napon kelt a DINP igazgatójának levele, amikor az illetékes kormányhivatal digitális aláírással kiadta az engedélyt.
  https://sieljitthon.hu/nagy-szenason-sorra-epitkezik-a-duna-ipoly-nemzeti-park/

 7. Dr Szabó Boglárka
  2023. november 12. 11:00

  Kedves Vojcek Judit!
  Maximálisan egyetértek állásfoglalásával, erőt és kitartást kívánok az egyesület további munkájához!
  Üdvözlettel: Dr Szabó Boglárka

 8. Krausz Béla
  2024. január 07. 02:04

  Felhívom mindenki figyelmét a következö pontokra:
  1.
  Ebből nem szabad párt és politikai és valási
  kérdést csinálni mert megoszt bennünket is és nem tudunk egységesen fellépni.
  2.
  Szeretném felhivni az illetékeseket JOGKÖVETÖ magatartásra.(ha én nem helyezhetek el keritésemen kivül közterületen semmit külömben büntetésre számithatok akkor más se pláne nem fokozottan védet területen!!!)
  3.
  Amenyiben az elhelyezet tárgy jogtalan (betonalap) abban az esetben kérjük a hatóságot azzonnal intézkedjen a szabálysértés megszüntetésére.
  4.
  Nagykovácsi területén méretéhez képest is arányosan is SOK de legalábbis elegendő vallási szimbolum van elhelyesve (KERESZTEK,TEMPLOMOK, KÁPOLNA, EMLÉKMŰVEK) vagyis nem szenvedünk hiányt bennük.
  5.
  "Lakossági ősszefogás" ujból felállitanák a keresztet erre felhívom a figyelmet hogy ugyan ilyen jogkörrel "lakossági ősszefogással" elbontották!!! Egyik ősszefogásnak sincs nagyobb oka indoka a másik felett!
  6.
  Amennyiben a keresztállitó "lakossági ősszefogás "vallási okbol szeretné felállitani a keresztet akkor ne az számitson nekik hogy hol van az a kereszt(pláne nem tiltott helyen ,tájvedelmi sőt fokozottan védett helyen)ha nem az számitson hogy Békében,szabályosan,de legfőképpen lakótársainkal közösen megegyezet helyen áljon még sokályig.
  7.
  Veszélyforrásra is felhivnám mindenki figyelmét."lakoságiősszefogással" elbontottá az a keresztet vagyis kezd kibontakozni egy ellenzö polús ami NAGYON VESZÉLYES a közöségre.Bomlasztó hatású. Ne engedjük hogy egy kereszt egy vallási szimbolum megosszon bennünket!!!!Most csak elbontották DE mi lehet még ez után?keresztény üldözés ?Ne erről legyen Nagykovácsi az ujságok cimlapján!!!!!
  8.
  Ha mégis engedik a beton alapon a keresztet a Nagykopaszon akkor nincs az a jog ami megakadályozhassa más vallási szimbolumok elhelyezését ugyan ott ugyan akkora méretben!!tiltása alapod adhat akár más vallasi szimbolum tiltása stb....ami vallásszabadság üldözésének megfelel.
  9.
  Felhìvnám az önkormányzat figyelmét hogy lakosságot megoszto kérdésekben sokkal körültekintöbben járjon el mivel a hivatal minden nagykovácsi lakos érdekeit képviseli.
  10.
  JAVASLATOM A KOMPROMISZUM
  Kereszt elhelyezése (hamár nagyon muszály)
  Mindkét félnek megfelelö(plusz a lakosságot nem provokáló )helyen.

  1. Krausz Béla
   2024. január 07. 02:24

   Ha egyet értesz azzal amit ìrtam kérlek oszd meg fb is hogy mások is láthassák. NAGYKOVÁCSI MINDIG BÜSZKE VOLT A KÖRBE ÖLELÖ TERMÉSZETRE. NE ENGEDJÜK HOGY BAJA ESSEN.MOST CSAK EGY KERESZT ..... emlékezzünk hogy is indult 10 falunként egy templom ma már egy faluban lesz lassan 10. Most csak egy kereszt holnap egy welnes.....
   1 szöget se engedjünk...... lavina is hópehellyel kezdődik ....most csak a kereszt éget el legközelebb az egész hegyoldal. ...?

Új hozzászólás
Biztonsági ellenőrzés - írja be számjegyekkel a következő számot : ötszáznegyvenkétezer-százhatvannyolc